De senioren van Gelderland-Zuid

 

Contributie

Beste collega's,

Kennelijk heeft nog niet iedereen zijn contributie betaald. Gaarne aandacht  hiervoor.

Dit jaar gaan wij voor het eerst contributie voor onze vereniging heffen.

Voor 2020 bedraagt de contributie € 20,00.

Ik verzoek jullie dit bedrag uiterlijk voor 1 maart 2020 op het IBAN nummer van onze penningmeester over te maken.

 

NL17 INGB 0001 3515 06

t.n.v. Seniorenvereniging Politie Gelderland-Zuid