De wijkagent

INTRODUCTIE WIJKAGENT WOONWAGENCENTRUM

Het kan verkeren als je met een aantal politiemensen in een surveillancegroep zit en één ervan wordt aangesteld als wijkagent van het woonwagencentrum Nijmegen. Nou, felicitaties alom!

Maar, bij zo’n aanstelling hoort een afscheid van de oude groep en wij besluiten ‘s nachts allerlei materialen en oud ijzer te verzamelen en dat bij hem thuis in zijn voortuin te deponeren. Nou, mooie felicitatie en fijne collega’s, toch?

Tegen de ochtend hebben wij zoveel verzameld dat hij de voordeur niet meer uit kan. Wij plaatsen midden in de stapel een bord met het opschrift "introductie materiaal". We hebben nooit gehoord of hij trots op zijn maten is geweest.
Om het te laten verwijderen heeft de afscheid nemende collega, enkele oud ijzer handelaren van het woonwagencentrum Nijmegen gebeld met het verzoek om het op te halen.
Die zijn gekomen met hun auto’s en bestelauto’s en hebben alles meegenomen, met de buren van de collega als toeschouwers. Had hij gelijk een introductie op het kamp en in de buurt!
Of zijn vrouw er blij mee is geweest, blijft altijd geheim.
(De geplaatste foto berust op fantasie).
Bijdrage Ben Koebrugge.