Lidmaatschap van de seniorenvereniging

Geachte (aspirant-)leden


Aan het bestuur van de Seniorenvereniging Politie Gelderland-Zuid wordt soms de vraag gesteld wie lid kunnen worden van onze vereniging.

De situatie was tot 2020 als volgt
Degene die in dienst was van de politie Gelderland-Zuid, kon op de dag dat hij met pensioen ging, dan wel gebruik maakt van de regeling vervroegd uittreden, lid worden.
Voor deze leden kreeg het bestuur subsidie uit de eigen regio Gelderland-Zuid, ter beschikking gesteld door de regiochef. Na de laatste reorganisatie ging dat de eerste jaren zo door. Deze subsidie werd dan geregeld door de districtschef. Gelderland-Zuid werd immers een district van de politie-eenheid Nederland-Oost.

De veranderingen
Heel langzaam ging de verantwoordelijkheid voor de politie-senioren over van eenheid dan wel district naar de korpsleiding van de nationale politie.
Het ging niet alleen om de financiering maar ook om richtlijnen die er voor moeten zorgen dat de senioren van politie Nederland allemaal op dezelfde manier behandeld worden. Daarmee werd als eis gesteld dat de senioren zich per district moeten organiseren als rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging met door een notaris opgemaakte statuten en ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Daarbij moet de definitie “lid” voor alle districten hetzelfde worden. Uiteindelijk zal de subsidie voor de verenigingen landelijk of per eenheid aan de districten worden overgemaakt. Tot op dit moment is er landelijk gezien geen helderheid hierover, maar de verwachting is dat dit wel het geval zal zijn zodra duidelijk wordt dat er anders geen subsidie verstrekt zal worden. Ook de bedragen zijn al bekend. In ons geval zal de subsidie aan de eenheidsleiding worden overgemaakt die dan voor de verdere verdeling zal zorgdragen, vooralsnog op basis van fte’s per district (het is immers nog niet duidelijk hoeveel leden alle districten in oost hebben). Betaling zal nu alleen plaatsvinden aan de officiële seniorenverenigingen. 

Het begrip “lid”
We praten hierbij nog steeds over hen die tot hun pensionering en dan pré-pensionering in dienst waren van de Nederlandse politie.   
Aspirant-leden kunnen nu zelf bepalen van welke vereniging zijn lid worden.
Zij die met pensioen gaan krijgen van de korps- of eenheidsleiding een brief waarin gemeld wordt bij welke seniorenverenigingen zij zich kunnen aanmelden.

Nu even naar onze situatie
Als voorbeeld: er gaat een collega met pensioen of prépensioen. Hij (of zij) heeft een brief gekregen dat hij zich kan inschrijven bij een seniorenvereniging en hij kiest voor Gelderland-Zuid. Hij kan op de site www.senioren-pgz.nl nadere info vragen (via het menublok contact) of evt. het inschrijfformulier downloaden, invullen en terugsturen naar het e-mail adres info@senioren-pgz.nl .

Onze internetsite
Aspirant-leden kunnen nu alleen het openbare deel van onze site bekijken. Met de intrede van de AVG hebben wij als bestuur van de PGZ ook moeten besluiten om een aantal delen van de site achter een inlogcode te zetten. Dat betekent dat niet-leden en aspirant leden alleen maar onderstaande menuknoppen in beeld hebben:
- home
- vereniging (met daarin dit artikel over lidmaatschap)
- uit de oude doos (verhalen van vroeger – beperkt)
- contact
- privacy.
Als een aspirant-lid geaccepteerd is, dan krijgt hij uiteraard de inlogcode waarmee hij/zij alle informatie pagina’s kan zien, met foto-albums, oude en nieuwe activiteiten. Zijn er nog brandende vragen, stel ze gerust op ons e-mail adres info@senioren-pgz.nl .

Namens het bestuur

Henk van Wijk