Lidmaatschap van de seniorenvereniging

Geachte leden
Aan het bestuur van De Senioren Politie Gelderland-Zuid wordt soms de vraag gesteld wie lid kan worden.
De situatie is nu als volgt:
Degene die in dienst is van politie Gelderland-Zuid op de dag dat hij met pensioen gaat, dan wel gebruik maakt van de regeling vervroegd uittreden, kan lid worden.
Voor deze leden krijgen wij subsidie. Momenteel is Gelderland-Zuid een district van de regiopolitie Oost. Er worden nu mensen buiten het district geplaatst, soms tegen hun wil. Degenen die tot 2013 in dienst waren van politie Gelderland-Zuid en daarna zijn overgeplaatst, kunnen, bij pensioen of regeling vervroegd uittreden, NOG geen lid worden.
Zij kunnen wel, onze site bekijken. Die is immers openbaar. Willen ze deelnemen aan een activiteit dan zullen ze hiervoor een nader te noemen bedrag moeten betalen. Voor hen krijgen we immers (nog) geen subsidie.
Bij bijzondere gevallen beslist het bestuur.
Wat de toekomst ons brengt weten we nog niet. Er is een landelijke regeling op komst. Als we straks uit die landelijke pot subsidie krijgen dan kan men kiezen bij welke seniorenvereniging men lid wil worden en gelden bovenstaande eisen wellicht niet meer.
Degenen die, tijdens hun loopbaan, zijn uitgetreden en in dienst gegaan zijn bij een andere organisatie of een ander korps, kunnen dus géén lid worden van de seniorenvereniging en kunnen derhalve ook geen gebruik maken van de faciliteiten.
Namens het bestuur
Henk van Wijk