Privacy

Algemene privacy regels
  • Er wordt gebruik gemaakt van cookies ten behoeve van de functionaliteit van de website.

  • Er wordt gebruik gemaakt van Google analytics om verkeersstromen in kaart te brengen. Dit gebeurt anoniem.

  • Gegevens ontstaan door gebruik van het contact formulier worden alleen gebruikt om de vraag te beantwoorden