Contributie

Beste collega's,

Contributie 2022

 

Voor 2022 bedraagt de contributie € 20,00.

Ik verzoek jullie dit bedrag uiterlijk voor 1 maart 20202 op het IBAN nummer van onze penningmeester over te maken.

 

NL17 INGB 0001 3515 06

t.n.v. Seniorenvereniging Politie Gelderland-Zuid