Contributie

Beste collega's,

Contributie 2023

 

Voor 2023 en 2024 bedraagt de contributie € 20,00.

Ik verzoek jullie dit bedrag tijdig in de maand januari op het IBAN nummer van onze penningmeester over te maken.

 

NL17 INGB 0001 3515 06

t.n.v. Seniorenvereniging Politie Gelderland-Zuid