Contributie

Beste collega's,

 

Dit jaar gaan wij voor het eerst contributie voor onze vereniging heffen.

Voor 2020 bedraagt de contributie € 20,00.

Ik verzoek jullie dit bedrag uiterlijk voor 1 maart 2020 op het IBAN nummer van onze penningmeester over te maken.

 

NL17 INGB 0001 3515 06

t.n.v. Seniorenvereniging Politie Gelderland-Zuid